Solárne osvetleniesolarne svetlaPrincíp pozostáva v tom, že po?as d?a sa cez fotovoltaické ?lánky nabíja akumulátor a po zotmení napája LED svetelný zdroj v lampe.

Solárna lampa obsahuje

  • solárne(fotovoltaické) ?lánky

  • batéria - akumulátor

  • LED svetelný zdroj

  • svetelný senzor

  • riadiacu elektroniku


Solárne osvetlenie je možné využi? všade tam kde svieti slnko. V sekcii E-SHOP nájdete ponuku pre solárne osvetlenie nástenné, osvetlenie vstupov, solárne osvetlenie záhradné, solárne osvetlenie parkovísk a osvetlenie chodníkov a cyklotrás.


         
          Solárne LED osvetlenie - výhody

 

          nebudete plati? za elektrickú energiu

          nemusíte vies? elektrické káble

          nemusíte rozkopáva? chodníky a cesty

          zo stavby sa stáva jednoduchá montážPre solárne osvetlenie platia obecne tieto pravidlá:

? viac slne?ného svitu zabezpe?í viac elektrickej energie
? výkonnejší fotovoltický modul zabezpe?í viac elektrickej energie
? batéria s vä?šou kapacitou zabezpe?í viac elektrickej energie
? viac elektrickej energie znamená dlhšiu dobu svietenia prípadne vyššiu intenzitu svietenia
? elektronika riadiaca intenzitu osvetlenia môže výrazne pred?ži? ?as svietenia


Vlastnosti solárnych svetiel

Solárne lampy sú ob?úbené hlavne pre jednoduchos? použitia a cena niektorých je skuto?ne nízka. Nemyslím tým len lacné svetielka ktoré treba každé dva roky vymeni? a súžia len na orientáciu. V našom e-shope ponúkame solárne svietidlá slúžiace na osvetlenie.
Jednoducho ich umiestnite na slne?né miesto aby sa po?as d?a nabíjali a ve?er vám osvetlia daný priestor. Solárne svietidlá so senzorom pohybu vám zabezpe?ia dlhší ?as svietenia lebo senzor tlmí intenzitu svetla ak neregistruje pohyb. Pre rodinné domy je to dobrý spôsob ako jednoducho navodi? príjemnú atmosféru. Napríklad použi? solárne svietidla do zeme, do podlahy terasy alebo schodov ?ím sa dajú vytvori? príjemné svetelné efekty. Tiež solárne osvetlenie záhrady kde by bolo nepraktické zabezpe?i? prívod elektriny. Vždy je treba pamäta? na to, že solarne svetlo napája solárna energia. Napríklad solárne svetlá na stenu je vhodné umiestni? na južne orientovanú stenu. V letnom období na tom moc nezáleží lebo noci sú krátke a dni dlhé a solárne svietidlo sa po?as d?a dostato?ne nabije, ale môže to by? nedosta?ujúce v zimných mesiacoch. V našich zemepisných šírkach je v zime ve?mi krátky de? a niektoré svietidlá sa za pochmúrnych dní nestihnú dostato?ne nabi?. V južnejšie položených krajinách sa solárne svetlá používajú aj ako solárne pouli?né osvetlenie. V mnohých prípadoch to sta?í aj je to dokonca ekonomickejšie riešenie. Naozaj výhodné je to v prípade osvetlenia chodníkov, parkovísk, alebo cyklotrás kde ?aha? elektrické vedenie by bolo drahšie riešenie.


?lánok uverejnený v ?asopise Solartechnika

Solárne osvetlenie
S rozvojom využívania solárnej energie stále viac prichádzajú do pozornosti aplikácie využívajúce solárnu energiu. Zaujímavé využitie si nachádza solárne osvetlenie.
Solárne svetlá sú zostavené z troch základných elektrických komponentov.:
-solárny – fotovoltický panell
-batéria
-svetelný LED zdroj
Princíp solárneho osvetlenia spo?íva v tom, že v priebehu d?a pri dopade slne?ného žiarenia na fotovoltický panel sa nabíja batéria. Po?as tmy potom batéria dodáva elektrickú energiu svetelnému LED zdroju.
Platia jednoduché pravidlá:...


Celý ?lánok na stiahnutie nižšie.

 


SĂşbory na stiahnutie