Led osvetlenie


 


LED osvetlenie je najspo?ahlivejšie a najkomplexnejšie zariadenie pre náhradu tradi?ných sodíkových, ortu?ových, halogenových a zmesových výbojok,

Výhody priemyselného osvetlenia

 • vysoká úspora energie
 • vysoká ivotnos?
 • výborné podanie farieb
 • bez údrbová prevádzka

   

LED osvetlenie pracoviska

LED strojové lampy
 

 • vhodné pre za?aované pracoviská otrasmi
 • dve úrovne intenzity svetla
 • rameno 750 mm, nastavite?né
  vo všetkých smeroch
 • spotreba iba 2 W

       

 

LED
    LED iarovky pre verejné osvetlenie - retrofit

    LED iarovky do verejného osvetlenia sú priamou náhradou
    sodíkových, halogénových a iných výbojok a fluorescen?ných  iariviek
   
pouívaných v pouli?ných lampách.
    LED iarovka so závitom E40 alebo E27 je najbenejšia
    náhrada a poskytujú sa v rôznych farbách a s rôznym výkonom.
    V prípade zachovalého svietidla je to ekonomicky najlepšie riešenie
    s návratnos?ou u od 6 mesiacov.
    LED iarivka 2G11 sa pouíva do svietidiel Modus a Atache.
    ?alšou výhodou je takmer nulová údrba vzh?adom k ivotnosti LED technológie.