Dotácie na solárnu elektráreň


Výška sadzieb podpory v projekte Zelená domácnostiam bola aktualizovaná
Príspevky sa mierne znížili len v prípade fotovoltických panelov


Znížená bola sadzba za 1 kWh inštalovaného výkonu o 100 € zo 1200 € na 1100 €. Ostatné sadzby ostali zachované.

V projekte Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra plánuje v roku 2017 vydať poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v hodnote 15 miliónov €. Kolá budú vyhlasované s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15-tej hodine. Harmonogram plánovaných kôl je vedený nižšie.

Viac informácií o fotovoltaike na
http://www.solaren.sk/fotovoltaika


Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE sa uskutočňuje prostredníctvom vydávania poukážok. Poukážku získa domácnosť pri splnení podmienok od SIEA a touto poukážkou zaplatí časť ceny za inštaláciu zhotoviteľovi.

Aktuálne sadzby

fotovoltické panely (v rodinných domoch)
 1 100 €/kW, ak celkový výkon inštalácie nepresiahne 1kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 5 kWh na inštaláciu)
 1 100 € + 900 €/kW, ak celkový výkon presiahne 1 kW + bonus za akumuláciu do 5 kWh pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu
 max. výška podpory 2 450 € na inštaláciu + max. 900 € bonus za akumuláciu

Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu

Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami do konca roka 2017